Dekorationsflis | Fallskyddsflis | Lövträflis 5/30 mm

1089,00 kr1159,00 kr

Om produkten

Dekoration- & fallskyddsflis

Fallskyddsflis är svensk träflis av mestadels björk och al. Materialet är klippt och och innehåller minimalt med spetsiga stickor

Användning:

Fallskyddsflis är HIC testat träflis som är godkännt till att användas på lekplatser som underlag under lekredskap. Lagertjocklek bestäms efter fallskyddshöjden enl standarden SS-EN-1176.

Exempel:
fallhöjd:         lagertjocklek:
<2000mm    >200mm
<3000mm    >300mm
Extra materiallager på 100mm bör tillföras då materialet är lättrörligt.

Regelverk för fallskydd på lekplater regleras i Europastasndard SS-EN 1177 och SS-EN 1176.

Fallskyddsflis kan användas i trädgårdens gångar som underlag.

Träflis är ett bra material att använda som täckmaterial för att skydda jordytan under lövverket på planteringytor. Som alternativ istället för täckbark fungerar den bra mot att fröogräs. Den ger ett skyddande täcke mot uttorkning av markytan samt kompaktering och yterosion.

Varudeklaration

  • Varutyp: Träflis
  • Siktning: 5-30 mm
  • Volymvikt: ca 400 kg/m

Sammansättning: Svensk lövträ, flisad till 5-30 mm fraktion. Ingatillsatser.

Övrigt: Den gul-rödaktiga färgen ändras och blir med tiden mera gråaktig.

Rulla till toppen