0727 Frilandsjord naturgödslad

646,00 kr1046,00 kr

Om produkten

Frilandsjord naturgödslad

Frilandsjord är en rotogräsfri, lucker och mullrik planteringsjord. Sanden ger den stabilitet och de olika typerna av mullämnen ger porösitet. Jorden är gödslad med långtidsverkande naturgödsel.

Användning

Frilandsjorden har många användningsområden. Den passar utmärkt som allroundjord till odling av köksväxter, sommarblommor samt perenner och buskar på platser där man önskar en jord med hög mullhalt och god näringstillgång.

Använd ca 40 cm tjockt lager jord för perenner och buskar. Ca 30-40 cm till trädgårdsland. Se till att marken under växtjorden är uppluckrad och blanda en del av växtjorden med den befintliga jorden i botten av växtbädden. Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20% efter utläggning.

Till gräsmattor rekommenderar vi en stabil, mineralbaserad jord, Gräsmattejord eller Trädgårdsjord E. För träd i stadsmiljöer och andra specialplanteringar har Hasselfors Garden flera olika specialjordar. Till sommarblommor i krukor och urnor rekommenderar vi P-Jord eller U-Jord.

Skötsel

Gödsling av växtbäddar ska göras årligen då näringsnivån i jorden minskar med tiden och med växternas upptag. Hasselfors Garden har olika typer av naturgödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen. Gödsla vid regn eller i samband med vattning. Mylla ner gödslet i översta jordlagret. Vattna planteringarna vid behov och luckra ytan om det bildas en skorpa vid torka.

Läs mera om plantering och skötsel av växtbäddar på vår hemsida hasselforsgarden.se

 

Varudeklaration

  • Varutyp: Mullrik växtjord
  • Siktning: 20 mm pH-värde: 5,5-7,5
  • Ledningstal: 1,5-4,0
  • Mullhalt: 10-15 vikt%
  • Volymvikt: ca 1000 kg/m3

Sammansättning: Torv i olika kvaliteter, sand, rotogräsfri lera, (barkmull) kan innehålla berg-, naturkross Tillsatser: Biofer (kalk)

Övrigt:  Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden kan innehålla små stenar (upp till 20 mm) samt mindre träpinnar. Dessa påverkar inte produktens egenskaper utan bidrar till stukturen i jorden. Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.

VIKTIGT: Kompaktera inte terassen under växbädden eller växtjorden i onödan. Kompaktering påverkar jordens porositet markant och försämrar växternas förmåga att etablera sig.

Rulla till toppen