0716 Trädgårdsjord E mineralgödslad

450,00 kr858,00 kr

Om produkten

Mineralgödslad Trädgårdsjord

Trädgårdsjord E, den så kallade Enköpingsjorden, är en mullrik, lucker och rotogräsfri växtjord. Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt – och näringshållande förmåga.

Användning

Passar som växtjord till perenner och buskar. Kan även användas till växtbäddar för träd eller för gräsmatta där kompakteringsrisken inte är allt för stor.

Använd minst 40 cm tjockt lager växtjord för perenner och buskar. Se till att marken under växtjorden är uppluckrad och blanda en del av växtjorden med den befintliga jorden i botten av växtbädden. Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20% efter utläggning. Till köksträdgård rekommenderar vi jord som har högre mullhalt, Frilandsjord eller Rabattjord. Till sommarblommor i rabatter eller i urnor rekommenderas Rabattjord eller U-jord. Till trädplantering i urbana miljöer rekommenderas specialjordar.

Trädgårdsjord E finns i 4 varianter. Den mineralgödslade används med fördel på våren då näringsämnena som lätt löses upp i marken kan tas tillvara av växterna som planterats i den.

Skötsel

Gödsling av växtbäddar ska göras årligen då näringsnivån i jorden minskar med tiden och med växternas upptag. Hasselfors Garden har olika typer av naturgödsel för trädgården. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen. Gödsla vid regn eller i samband med vattning. Mylla ner gödslet i översta jordlagret. Vattna planteringarna vid behov och luckra ytan om det bildas en skorpa vid torka.

Läs mera om plantering och skötsel av växtbäddar på vår hemsida hasselforsgarden.se

Varudeklaration

  • Varutyp: Mineralbaserad växtjord
  • Siktning: 20 mm
  • pH-värde: 5,5-7,5
  • Ledningstal: 1,5-4,0
  • Mullhalt: 7-9 vikt%
  • Lerhalt: 5-15 %
  • Volymvikt: ca 1200 kg/m3

Sammansättning: Sand i olika fraktioner, torv, rotogräsfri lera, Kan innehålla kompost och mindre mängder natur-, eller bergkross.

Tillsatser: NPK 11-5-18 mikro (kalk)

Övrigt: Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden kan innehålla små stenar (upp till 20 mm) samt mindre träpinnar. Dessa påverkar inte produktens egenskaper utan bidrar till stukturen i jorden. Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.

VIKTIGT: Kompaktera inte terassen under växbädden eller växtjorden i onödan. Kompaktering påverkar jordens porositet markant och försämrar växternas förmåga att etablera sig.

Leveransfakta:

Artnr: 50093(o716) | Bulk | ca 1200 kg/m3

Artnr: 50096(o71788) | Storsäck | ca 750L/st

 

Rulla till toppen