0710 Gräsmattejord ogödslad

343,00 kr746,00 kr

Om produkten

Ogödslad gräsmattejord

Gräsmattejord är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt- och näringshållande förmåga. Jorden är ogödslad.

Användning

Jorden passar för nyetablering och restaurering av gräsytor där det inte finns krav på en helt rotogräsfri jord. Passar lika bra som grund till både rullgräs och sådda gräsytor. Om marken under växtjorden inte är kompakterad och har liknande struktur som växtjorden räcker det med 10-20 cm tjockt lager av Gräsmattejord. I annat fall behövs ett lager på minst 20 cm. Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20% efter utläggning. Till planteringsytor rekommenderar vi våra rotogräsfria jordar med högre mullhalt, såsom Trädgårdsjord E eller Frilandsjord.

Till toppdressning rekommenderas K-Dress.

 

Skötsel

Denna gräsmattejord levereras utan tillsatser och skall därför grundgödslas i samband med sådd eller utrullning av gräs. Hasselfors Garden har både Naturgödsel och Mineralgödsel för gräsmattan. Följ gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Exempel Grundgödsling per 100 m2:

  • 5-10 liter Gräsmattegödsel Natur Underhållsgödsling per 100 m2 under april-juli:
  • 3-5 liter Gräsmattegödsel Natur

För en riktigt fin, frisk och tät gräsyta kan en etablerad gräsmatta dressas med K-Dress efter vertikalskärning eller pipluftning. Läs mera om anläggning och skötsel av gräsytor på vår hemsida hasselforsgarden.se

Varudeklaration

  • Varutyp: Mineralbaserad anläggningsjord
  • Siktning: 20 mm
  • Lerinnehåll: 5-15 vikt% av mineralinnehåll
  • pH-värde: 5,5-7,5
  • Ledningstal: <2
  • Mullhalt: 3-5 vikt%
  • Volymvikt: ca 1300 kg/m3

Sammansättning: Sand, torv, lera Kan innehålla kompost och bergkross/naturkross

Tillsatser: Inga tillsatser

Övrigt: Vi använder naturliga råvaror där små ojämnheter förekommer. Jorden kan innehålla små stenar (upp till 20 mm). Dessa påverkar inte produktens egenskaper utan bidrar till stukturen i jorden. Frö från fröogräs finns i luften och sprids med vinden under sommarhalvåret. Fröogräs är lätt att rensa bort och ska göras direkt så ogräsplantorna inte hinner blomma och börja fröa av sig.

Rulla till toppen